Meer info veiligheid en privacy

Goedgekeurd

Ons onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie

Website

Deze website verzamelt geen cookies of persoonsgegevens.

Anoniem

Je vult de vragenlijsten anoniem in, met je eigen geheime inlogcode. Ook de app speel je anoniem. Alleen de hoofdonderzoekers kunnen opzoeken welke code bij wie hoort, bijvoorbeeld als er iets fout gaat. Tijdens de analyse van de resultaten worden persoonlijke gegevens niet gebruikt.

Veilige Opslag

De vragenlijsten worden afgenomen met Limesurvey. Dit is een goed beveiligd softwareprogramma, goedgekeurd door Erasmus MC. Alle onderzoeksdata wordt opgeslagen op beveiligde, goedgekeurde servers.